Voorlopige energielabel

voorbeeld-definitief-energielabel-woning-verkleindkopieHET VOORLOPIGE INDICATIEVE ENERGIELABEL
Vanaf begin 2015 krijgen alle woningeigenaren die nog geen energielabel hebben een voorlopig energielabel. Dit voorlopige energielabel is gebaseerd op algemene kenmerken als woningtype, bouwjaar en oppervlakte. Standaard zijn de meest aannemelijke kenmerkwaarden ingevoerd die in de meeste gevallen niet overeen komen met de oorspronkelijke kenmerkwaarden. Indien de aangenomen kenmerkwaarden niet kloppen of niet overeen komen met de oorspronkelijke kenmerkwaarden moeten deze onderbouwd worden. Hiermee voldoet de woningeigenaar aan de wettelijke plicht om op een transactiemoment een energielabel te kunnen overhandigen.

Hetenergielabel_schets_v18_hoe-kom-je-aan-een-label-verkleind voorlopige energielabel is via een webapplicatie om te zetten naar een definitief energielabel. De woningei genaar logt met de DigID in op de webapplicatie van de Rijksoverheid en krijgt de woning te zien met de vooraf ingevulde gegevens en het daarbij behorende voorlopig energielabel. De woningeigenaar heeft de mogelijkheid om gegevens te wijzigen. Via de webapplicatie wordt aangegeven welke bewijsstukken aangeleverd moeten worden om het voorlopige energielabel om te zetten naar een definitief label. Een erkende energielabeldeskundige ontvangt van de woningeigenaar het verzoek om de aangeleverde bewijsstukken te controleren en te certificeren. Na certificering van de bewijsstukken en na akkoordverklaring door de woningeigenaar wordt een definitief energielabel gegenereerd en door de Rijksoverheid afgegeven.

Klik op onderstaande energielabel-checker en bekijk uw huidige energielabelenergielabelchecker