Waarom projectmanagement?

De bouwbranche is continue in beweging door nieuwe technologieën, andere wetgeving etc. Wat vandaag nog geldt kan morgen al weer gewijzigd zijn. U krijgt te maken met verschillende partijen zoals overheden, adviseurs en aannemers die allen hun eigen taal spreken. Daarnaast is het bouwproces financieel complex en intensief en moet er een realistisch budget opgesteld en bewaakt worden. Wanneer daar dan ook nog de coördinatie en de controle van de uit te voeren werkzaamheden bijkomen is bouwen een complexe en tijdrovende, maar ook uitdagende aangelegenheid te noemen.

Waarmee kan Proenco u van dienst zijn in het bouwproces:k5202597

  • Het begeleiden van het gehele bouwproces vanaf het ontwerp tot de ingebruikname
  • Het opstellen van het programma van eisen en het budget voor de stichtingskosten
  • Het geven van projectleiding en directievoering op de bouw
  • Het bewaken van voortgang, kwaliteit en kosten
  • Rapportage en advies naar de opdrachtgever