Actualiseren database energielabels

Bij een woningstichting zijn van 337 woningen de energielabels geactualiseerd. 
De woningen zijn in de bestaande database aangepast. De woningstichting beheert haar energielabels in EPAview van Delto.
De totale opdracht omvatte de volgende werkzaamheden:

  • Van 97 woningen is het energielabel aangepast omdat er bij de vervanging van de verwarmingsketel een lucht-water warmtepomp is aangebracht. Hiervoor is de gecontroleerde kwaliteitsverklaring van de Inventum Ecolution Combi 50 gebruikt;
  • Van 51 woningen is het energielabel aangepast omdat er energetische maatregelen als dak-, vloer- of spouwisolatie zijn toegepast;
  • Van 56 oudere woningen is een nieuw energielabel opgesteld;
  • Van 133 nieuwbouw woningen (appartementen en grondgebonden) is een nieuw energielabel opgesteld.

Tevens is de database voorzien van de juiste plattegronden en foto’s van de gevels. In de gevallen waar de plattegrond niet overeen kwam met de werkelijke situatie is de plattegrond aangepast.
Energielabel