Meerjarenonderhoud

mjop

Een meerjaren onderhoudsplan begint met een technische nulmeting. Dit plan beschrijft de huidige staat van de woning en stelt vast welke werkzaamheden er zijn. De volgende stap is het vaststellen van de benodigde werkzaamheden voor de komende jaren. Een methode om de huidige staat vast te stellen is de conditiemeting volgens de NEN2767. Meer informatie kunt u hier vinden.

Om een voorbeeld van een meerjaren onderhoudsplan voor een schoolgebouw te bekijken kunt u hier klikken.