Wat is thermografie

Ieder object met een temperatuur boven het absolute nulpunt (0 Kelvin = -273,15 oC) geeft infrarood warmtestraling af. Deze infrarood warmtestraling is niet zichtbaar voor het menselijk oog. Gebouwen, voertuigen en uiteraard ook verdeel-, meet- en regelkasten stralen dus warmte uit. Thermografie (temperatuurmeting met een warmtebeeldcamera) is het contactloos meten en registreren van deze straling via het infrarood beeld. Het thermische beeld geeft de temperatuurverdeling weer van een oppervlak van een object. Daarmee is het een van de meest gebruikte inspectiemiddelen in zowel de bouw als bij elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties geworden.

Een thermografische inspectie kent een aantal duidelijke voordelen:
thermografie2

  • Inspectie vindt plaats tijdens bedrijf, dus geen onnodig productieverlies.
  • De meting gebeurt contactloos en neemt weinig tijd in beslag.
  • Alles wordt op foto vastgelegd waardoor duidelijk bewijs.
  • De onderzoekskosten zijn relatief laag.