Toepassingen thermografie

Een thermografische opname kan gebruikt worden voor onder andere: thermografie1

  • het opsporen van zwakheden in uw (gevel)isolatie;
  • het inzichtelijk maken van vochtproblemen;
  • het lokaliseren van tochtgaten;
  • het inspecteren van elektrische installaties op overbelasting en slechte aansluitingen;
  • het zichtbaar maken van het leidingverloop en mogelijke lekkages bij vloerverwarming.

vloerverwarming