EED energieaudit

Om de gevolgen van de klimaatverandering te verminderen en de tekorten van de slinkende energiebronnen in de toekomst terug te dringen zijn er zowel nationale als internationale afspraken gemaakt over het energie- en klimaatbeleid. Voor landen in de Europese Unie is de Energy Efficiency Directive (EED) opgesteld. Om invulling te geven aan de EED is de Energie-efficiëntie richtlijn opgesteld. Een eis die in deze richtlijn is opgenomen is het uitvoeren van een energieaudit.

Het doel van de EED-audit is om inzicht te vergroten in de energiebalansen van de gebouwen, processen en beïnvloedbare vervoersmiddelen. Om inzicht te krijgen in de energiebalansen van bedrijfsgebouwen is een Energie Prestatie Advies erg geschikt. Aan de hand van een energiebesparingsadvies kunnen de besparingsmaatregelen goed onderbouwd worden. In combinatie met de erkende maatregelenlijst komen alle onderdelen voor een goede energieaudit aan de orde. Tevens kan een plan worden opgesteld om aan de aankomende verplichting voor kantoren om minimaal een energielabel C te hebben te voldoen.