Mijn werkervaring

Na mijn studie heb ik in dienst bij diverse aannemersbedrijven ruime ervaring opgedaan in:

 • het maken van inschrijfbegrotingen voor kleine en middelgrote projectenwoning op tekening
 • de werkvoorbereiding van kleine en middelgrote projecten
 • het contracteren van onderaannemers en adviseurs
 • de projectleiding van middelgrote en grote projecten
 • het voorzitten en verslaglegging van bouwvergaderingen

De laatste jaren heb ik in dienst bij enkele woningcorporaties ruime ervaring opgedaan in:

 • het overleggen met en ondersteunen van de gemeente bij het wijzigen van bestemmingsplannen door het organiseren van de noodzakelijke omgevingsonderzoeken en bewaken van de voortgang
 • het overleggen met architecten in ontwerp- en besteksfase
 • het aansturen van een bestekschrijver voor het opstellen van een bestek voor prijsvorming
 • het begeleiden en bewaken van projecten in voorbereiding en uitvoering
 • de implementatie en exploitatie van collectieve warmtepompinstallaties
 • de implementatie en exploitatie van domoticasystemen
 • het opzetten van meerjarenonderhoudsbegroting

Nadat ik mijn bewijs van vakbekwaamheid als EPA-adviseur Energielabel woningbouw in 2010 heb behaald heb ik mij met de volgende werkzaamheden bezig gehouden:energiepass_heiser

 • controle van aanwezige energielabels
 • opzetten van een beheerssysteem van energielabels
 • consequenties berekenen van door te voeren energetische maatregelen