Promenadeplan Tolkamer

Dit project bestaat uit 41 appartementen en een parkeer- en bergingenkelder. Het project is gesitueerd tegen de dijk van de Rijn waardoor de bepalingen van het Waterschap erg bepalend waren in het ontwerp en de uitvoering. Het project is uitgevoerd in bouwteamverband. De bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden waren van elkaar los gekoppeld. Zodoende was het mogelijk om tijdens de bouw de mogelijkheden voor de toepassing van duurzame technieken te onderzoeken en toe te passen. Ik heb het project en de inpassing van de duurzame technieken gecoördineerd. Verder was ik belast met het aanvragen en de contractvorming van diverse onderdelen en de bewaking van het bouwbudget.
Bouwperiode 2007-2008
Totale bouwkosten € 4.750.000,– excl. BTW

Installaties:
woninginstallatie traditioneel
collectieve warmtepomp met open bron
parkeersysteem Wöhr Parklift
personenlift KONE

Previous Image
Next Image

info heading

info content