WSC Pannerden

Dit project is een Woon Service Centrum in het centrum van Pannerden. Het is een multifunctioneel gebouw dat bestaat uit:

  • 27 (intramurale) zorgappartementen
  • 14 huurappartementen
  • 18 verpleeghuisplaatsen inclusief buitenruimte op de eerste verdieping
  • een huisarts- en fysiotherapiepraktijk
  • een grootkeuken en restaurant
  • 80 ondergrondse parkeerplaatsen.

Het project is aanbesteed waarbij de bouwkundige werkzaamheden zijn losgekoppeld van de installatietechnische.
De realisatie van de parkeerkelder heeft veel problemen met zich mee gebracht. Omdat de kelder in de kleilaag van de dijk aangebracht moest worden, was er een behoorlijke bronbemaling noodzakelijk. Verschillende alternatieven zijn onderzocht om de lozing van het grondwater te minimaliseren. Verder heeft er een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Ik was belast met de coördinatie van het project, afstemming met de verschillende huurders, het aanvragen en de contractvorming van diverse onderdelen en nevenaannemers en de bewaking van het bouwbudget.

Bouwperiode 2008-2009
Totale bouwkosten € 12.000.000,– excl. BTW
Totale vloeroppervlak 12.000 m2

Installaties:
veel domotica in het gebouw toegepast
elektronische toegang van de woningen
collectieve warmtepomp met open bronnen
Eleiko afval inzamelsysteem

Previous Image
Next Image

info heading

info content