Digitaliseren

Door uw analoge bouwtekeningen te digitaliseren en te archiveren kunnen deze op meerdere plekken door meerdere personen geraadpleegd worden. Oude bouwtekeningen worden met een groot formaat scanner omgezet naar bijvoorbeeld PDF- of TIFF-formaat.

Een andere mogelijkheid is het omzetten naar CAD-formaat. Het voordeel van deze manier is dat eventuele wijzigingen verwerkt kunnen worden.

Zijn er geen tekeningen meer voorhanden of zijn de tekeningen niet meer up-to-date, kan het gebouw ingemeten worden en vervolgens uitgewerkt tot een CAD-tekening.