Energiebesparing in voorbeeldwoningen

Op basis van de “Voorbeeldwoningen bestaande bouw 2011” zijn van 22 eengezinswoningen, 51 galerijwoningen en 61 portiekwoningen energiebesparingsmaatregelen uitgerekend. In een overzichtelijke rapportage zijn de verschillende besparingsmogelijkheden per bouwperiode en per woningsoort onderzocht.

De bouwperioden zijn onder te verdelen in:

1945 en eerder1964-en-eerder-galerij-tussen-onder-dak

1946 tot en met 1964

1965 tot en met 1975

1976 tot en met 1991

1992 tot en met 2005

2005 en later

 

De onderzochte woningsoorten zijn onder te verdelen in eengezins- en meergezinswoningen.

Bij de eengezinswoningen komen hoek- en tussenwoningen voor. Bij deze woningen is de aanwezigheid van de zogenaamde “onverwarmde zolder” van belang.

De meergezinswoningen zijn onderverdeeld in galerij- en portiekwoningen. Bij deze woningen komen hoek- en tussenwoningen voor die gelegen zijn op de onderste laag, tussenlaag of onder het dak. De woningen op de onderste laag kunnen grenzen aan een kruipruimte, garage-berging  of buitenlucht.