Het energiebesparingsadvies

Naast de uitgebreide Energie-Indexbepaling kunt u ook een energiebesparingsadvies opstellen voor uw woning of bedrijfsgebouw. Een energiebesparingsadvies geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen voor uw woning of bedrijfsgebouw. Het biedt een helder overzicht van de huidige energieprestatie en van de energiebesparende maatregelen inclusief de terugverdientijden. Uitvoeren van energiebesparende maatregelen resulteert in meer comfort, lagere milieubelasting, gezonder binnenklimaat en uiteraard lagere energiekosten.
7Final cmyk