Woningcorporatie

De laatste jaren heb ik in dienst bij enkele woningcorporaties ruime ervaring opgedaan in:
 
  • het overleggen met en ondersteunen van de gemeente bij het wijzigen van bestemmingsplannen door het organiseren van de noodzakelijke omgevingsonderzoeken en bewaken van de voortgang
  • het overleggen met architecten in ontwerp- en besteksfase
  • het aansturen van een bestekschrijver voor het opstellen van een bestek voor prijsvorming
  • het begeleiden en bewaken van projecten in voorbereiding en uitvoering
  • de implementatie en exploitatie van collectieve warmtepompinstallaties
  • de implementatie en exploitatie van domoticasystemen
  • het opzetten van meerjaren onderhoudsbegroting